STANISLAV SLABYHOUDEK
* 1946 v Praze

Vzdělán ve vědách geologických, SPŠ Příbram

 Povolání po maturitě: tavič olova, laborant, tavič hliníku, tavič křemíku, hydrometalurg výroby vanadu, laborant, vedoucí technický kontrolor v laboratoři rafinerie, od 1990 zástupce starosty, ředitel městské policie, poradce ČEZ, živnostník v oboru světelné techniky – dosud. Nyní penzista - dosud.

 Koníčky kromě žárovek: turistika, fotografování, filmování, chemie, sbírání minerálů, toulky přírodou, od roku 1960 člen organizace ochrany přírody TIS, zakládající člen Českého svazu ochránců přírody, řadu let dobrovolný spolupracovník Státní ochrany přírody, zpravodaj a okresní konzervátor.

 Sbírka světelné techniky vznikla spontánně jako důsledek sympatií k přírodním jevům, za vydatné pomoci táty, podporována nezřízenou zvědavostí vlastní. První náznaky úchylky možno nalézt v dětství, hromaděním různých kuriozit. Přes fázi sbírání zápalkových nálepek následovala fáze příchylnosti k trhavinám, výbušninám a raketové technice (bez následků, zbyly všechny prsty i oči). Kolem roku 1960 počátek hromadění různých starých žárovek a podobných zařízení. Naprostá fascinace doutnavkami a neonovými trubicemi, zvláště těmi, co byly na téměř na dosah (například nápis Hotel Moráň). Shánění svítících fosforů a svícení pod peřinou. Jednou při pokusu se skutečným bílým fosforem z válečné zápalné bomby došlo pod peřinou ke vznícení. Byla to velká legrace – vlastně ani nebyla. Naštěstí zapracovala duchapřítomnost zkušeného kaskadéra a uživatele extrémně nebezpečných látek, zamezení přístupu vzduchu a udušení plamene do peřiny. Vdechování par bílého fosforu prý způsobovalo v sirkárnách tzv. fosforovou nekrózu (odumírání spodní čelisti). Naštěstí se nekonala. Horší byla o řadu let později otrava rtuťovými parami ve sklepě Technického muzea (ale možná ještě horší bylo dění kolem nástupu nového vedoucí oddělení elektro a ukončení vzájemné spolupráce a to „na věčné časy“. Asi NTM žádnou spolupráci nepotřebuje a na pozdější pokusy o kontakt nikdy ani neodpovědělo. Jakož se neozvalo ani brněnské technické muzeum.

 V únoru 1962 zapomněli montéři z pražského „Veřejného osvětlení“ ve Spálené ulici jakoby náhodou v chodbě služebny dvě krabice starých rtuťových výbojek (mezi nimi i tzv. funglovky = nové). Předcházelo tomu několik měsíců intenzivní duševní masáže zmíněných pracovníků. Lze se domnívat, že se výbojkami chtěli vykoupit z teroru návštěv a neustálých proseb o nějakou lampu. Jenže sběratel takto podaný prst považuje automaticky za kořist a chce celou ruku, druhou ruku, obě nohy a tělo. Nicméně laskavostí těch několika montérů a následnou mnohaletou kolaborací přežily ve sbírce do dnešní doby desítky rtuťových výbojek. A vlastně už nikde jinde. Ještě je nutno dodat, že služebny „Veřejné osvětlení“ byly v každém z deseti pražských obvodů, ale největším vzrušením sběratele byla návštěva služebny osvětlení slavnostního, kde o mnoho let později došlo k nálezu absolutně šíleného množství starých výbojek rtuťových a sodíkových z první republiky!

 V roce 1964 se pozornosti (a následným návštěvám) nevyhnula ani TESLA Holešovice, od roku 1958 výrobce našich prvních rtuťových výbojek typu RVL. Rozsvěcení výbojek kolem Václavského náměstí bylo jedním ze spouštěčů záliby sbírat světelnou techniku.
 

  Hlavní stránka
o sběrateli
   o sběrateli

   muzeum žárovek na dvd

   fotogalerie

   info

   kontakt

obchod - elektro www.slj.cz
odkazy: